[1]
Bădoiu, L., Șeuleanu, C., Caloianu, F. and Buzgaru, N. 2022. Monitoring of Coastal Evolution in Constanta and Eforie North Areas . Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal. 52, 1 (Dec. 2022), 17. DOI:https://doi.org/10.55268/CM.2022.52.17.