Harcotă, G.-E., E. Bișinicu, F. Timofte, A. Țoțoiu, C. Tabarcea, and G. Rîșnoveanu. “Culture Techniques for Acartia Clausi from the Romanian Black Sea Coastal Waters ”. Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, Vol. 52, no. 1, Dec. 2022, p. 91, doi:10.55268/CM.2022.52.91.