Alexandrov, L., Radu, G., Anton, E., Spînu, A.-D., Niculescu, D., Niță, V., Nenciu, M.-I., Nicolaev, A., Filimon, A., Vlăsceanu, E. and Roșca, M.-G. (2018) “Steps Forward in Maritime Spatial Planning in Romania”, Revista Cercetări Marine - Revue Recherches Marines - Marine Research Journal, 48(1), pp. 75–91. doi: 10.55268/CM.2018.48.75.